Loading... Tunggu sebentar...

Daftar Newsletter


Terjemah Kitab Kasyful Lubad, Terjemah Matan Shofwatil Zubad

  • Terjemah Kitab Kasyful Lubad, Terjemah Matan Shofwatil Zubad
Harga:
Rp.55.000
Penerbit:
Berat:
1.000 Grams
Jumlah:
Bookmark and Share


Keterangan Produk

Buku ini adalah terjemah dari kitab Kasyful Lubad fi Tarjamah Matan Shofwatil Zubad. Sebuah kitab fikih yang bermadzhab Syafi’i. Buku ini berisi tentang fikih ibadah antara tuhan dengan hambanya seperti shalat, puasa, zakat, haji dan ushuluddin [pokok-pokok agama]. Selain itu juga berisi pembahasan fikih yang berkaitan hubungan antara sesama hamba dalam rangka memenuhi hajat hidupnya, seperti fikih muamalah, fikih munakahat dan fikih jinayat serta terdapat tambahan tentang tasawuf.


Temukan produk sejenis ini dalam kategori lain dibawah ini:


Tulis komentar Anda

Komentar Produk

Produk ini belum ada yang komentar. Jadilah yang pertama mengomentarinya!


Yang baru Anda lihat...